14/07/2017, 11:50

20 câu trắc nghiệm lý thuyết dao động cơ có đáp án Trắc nghiệm Vật lý lớp 12 có đáp án

Danh mục: Vật lý

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết dao động cơ có đáp án 20 câu trắc nghiệm lý thuyết dao động cơ có đáp án. Đây là tài liệu tham khảo hay được ban biên tập VnDoc sưu tầm để gửi tới các bạn học sinh nhằm giúp các bạn nắm được lý thuyết cơ bản của chương 1 SGK Vật lý lớp 12 - Dao động cơ. Ngoài ra, đây cũng là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô nhằm phục vụ công tác giảng dạy của mình. 40 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Dao động cơ Bài tập Vật lý lớp 12 ...

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết dao động cơ có đáp án

20 câu trắc nghiệm lý thuyết dao động cơ có đáp án. Đây là tài liệu tham khảo hay được ban biên tập VnDoc sưu tầm để gửi tới các bạn học sinh nhằm giúp các bạn nắm được lý thuyết cơ bản của chương 1 SGK Vật lý lớp 12 - Dao động cơ. Ngoài ra, đây cũng là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô nhằm phục vụ công tác giảng dạy của mình.

Câu 1. Chuyển động của người đánh đu là

A. dao động cưỡng bức cộng hưởng.

B. dao động theo thông số.

C. dao động duy trì.

D. dao động tự do.

Câu 2. Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm bằng 0 khi:

A. Vận tốc có giá trị cực đại hoặc cực tiểu.

B. Vận tốc bằng 0.

C. Li độ cực tiểu.

D. Li độ cực đại.

Câu 3. Một chất điểm dao động điều hòa, ở thời điểm nào thì gia tốc của nó có giá trị cực đại

A. Chất điểm đi qua vị trí cân bằng.

B. Li độ của chất điểm có giá trị cực đại.

C. Li độ của chất điểm có giá trị cực tiểu.

D. Động năng bằng thế năng.

Câu 4. Năng lượng của một con lắc lò xo biến đổi bao nhiêu lần khi tăng khối lượng vật lên 2 lần, đồng thời biên độ tăng lần.

A. Tăng 2 lần.       B. Giảm 2 lần      C. Tăng lần.        D. Không đổi.

Câu 5. Chọn phương án sai. Sauk hi tác dụng ngoại lực tuần hoàn lên hệ dao động đang ở trạng thái cân bằng thì ở giai đoạn ổn định

A. giá trị cực đại của li độ không thay đổi.

B. kéo dài cho đến khi ngoại lực điều hòa thôi tác dụng.

C. biên độ không phụ thuộc lực ma sát.

D. dao động của vật gọi là dao động cưỡng bức.

Câu 6. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Điểm M nằm trên trục Ox và trong quá trình dao động chất điểm không đi qua M.Tại thời điểm t1 chất điểm ở xa M nhất, tại thời điểm t2 chất điểm ở gần M nhất thì

A. Tại cả hai thời điểm t1 và t2 chất điểm đều có vận tốc lớn nhất.

B. Tại thời điểm t1 chất điểm có vận tốc lớn nhất.

C. Tại thời điểm t2 chất điểm có vận tốc lớn nhất.

D. Tại cả hai thời điểm t1 và t2 chất điểm đều có vận tốc bằng 0.

Câu 7. Chọn câu phát biểu sai về dao động điều hòa.

A. Khi vật qua vị trí cân bằng thì lực kéo về có giá trị lớn nhất vì vận tốc của vật lúc đó lớn nhất.

B. Véctơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.

C. Khi vật dao động qua vị trí cân bằng thì động năng của vật lớn nhất.

D. Lực kéo về trong dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng có độ lớn tỉ lệ nhất với độ lớn của li độ x của vật.

Câu 8. Chọn phát biểu sai?

A. Dao động điều hòa là dao động mà li độ được mô tả bằng một định luật dạng sin (hoặc cosin) theo thời gian, trong đó A là những hằng số.

B. Dao động điều hòa có thế được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

C. Dao động điều hòa có thế được biểu diễn bằng một véctơ không đổi.

D. Khi một vật dao động điều hòa thì động năng của vật đó cũng dao động tuần hoàn.

Câu 9. Có ba con lắc đơn treo cạnh nhau cùng chiều dài, ba vật bằng sắt, nhôm và gỗ (có khối lượng riêng của sắt > nhôm > gỗ) cùng khối lượng và được phủ mặt ngoài một lớp sơn để lực cản như nhau. Kéo ba vật sao cho ba sợi dây lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì:

A. Con lắc bằng gỗ dừng lại sau cùng.

B. Cả ba con lắc dừng cùng một lúc.

C. Con lắc bằng sắt dừng lại sau cùng.

D. Con lắc bằng nhôm dừng lại sau cùng.

Câu 10. Động năng của dao động điều hòa biến đổi theo thời gian

A. theo một hàm dạng sin.        B. Tuần hoàn với chu kỳ T.

C. Tuần hoàn với chu kỳ T/2.    D. Không đổi.

Câu 11. Dao động tắt dần là

A. dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.

B. dao động chỉ trong môi trường có ma sát nhớt.

C. dao động chỉ trong môi trường có ma sát nhớt nhỏ.

D. dao động chỉ trong môi trường có ma sát lớn.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây không đúng? Gia tốc của một vật dao động điều hòa

A. luôn hướng về vị trí cân bằng.

B. có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.

C. luôn ngược pha với li độ.

D. có giá trị nhỏ nhất khi vật đổi chiều chuyển động.

Câu 13. Trong dao động điều hòa, giá trị gia tốc của vật

A. tăng khi giá trị vận tốc tăng.

B. không thay đổi.

C. Giảm khi giá trị vận tốc tăng.

D. tăng hay giảm tùy thuộc vào giá trị vận tốc ban đầu của vật.

Câu 14. Trong dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là sai. Cứ sau một khoảng thời gian một chu kỳ thì

A. vật trở lại vị trí ban đầu.

B. vận tốc của vật trở lại giá trị ban đầu.

C. động năng của vật trở lại giá trị ban đầu.

D. Biên độ vật trở lại giá trị ban đầu

Câu 15. Cơ năng của một vật dao động điều hòa

A. biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ bằng nửa chu kỳ dao động của vật.

B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.

C. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.

D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.

Câu 16. Một con lắc lò xo dao động tắt dần theo phương ngang có lực ma sát nhỏ. Khi vật dao động dừng lại thì lúc này:

A. lò xo không biến dạng.

B. lò xo bị nén.

C. lò xo bị dãn.

D. lực đàn hồi của lò xo có thể không triệt tiêu.

Câu 17. Nhận định nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học tắt dần:

A. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa.

B. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.

C. Lực ma sát càng lớn thi dao động tắt dần càng nhanh.

D. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. luôn hướng về vị trí cân bằng.

B. có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.

C. luôn ngược pha với li độ của vật.

D. có giá trị nhỏ nhất khi vật đổi chiều chuyển động.

Câu 19. Tính chất biến đổi nhanh chậm của pha đươc đặc trưng bởi

A. Vận tốc      B. Chu kỳ       C. Gia tốc         D. Lực kéo về.

Câu 20. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Cơ năng của một vật dao động điều hòa

A. Tỉ lệ nghịch với bình phương của chu kỳ dao động.

B. Tỉ lệ thuận với biên độ dao động.

C. Bằng thế năng của vật ở vị trí biên.

D. Bằng động năng của vật khi qua vị trí cân bằng.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết dao động cơ

1, B

2, A

3, C

4, A

5, C

6, D

7, A

8, C

9, C

10, C

11, A

12, D

13, C

14, D

15, C

16, D

17, A

18, D

19, B

20, B

Các bài nên tham khảo

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Những chi tiết nói về nhân vật Thái y lệnh họ Phạm. - Giới thiệu : + Là quan Thái y ...

Trình bày cảm nhận của em về đoạn văn Sông nước Cà Mau

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về đoạn Sông nước Cà Mau (trích Đất rừng phương Nam) của Đoàn Giỏi Bài làm Đất rừng phương Nam là một truyện dài viết cho trẻ em của ...

Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Bài làm Trong cuộc sống, ai cũng cần có một nghề để lao động, kiếm sống và để phục vụ, ...

Soạn bài sống chết mặc bay

SỐNG CHẾT MẶC BAY (Phạm Duy Tốn) I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 1, Sgk tr 81) Đoạn 1: "Gần một giờ đêm... Khúc đê này hỏng mất": nguy cơ vỡ đê và sự ...

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". 1. Với từ ngữ đơn giản, mộc mạc, câu tục ngữ ...

Soạn bài ca Huế trên sông Hương

CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG 1. (Câu 1, Sgk tr 103 tập 2) - Cố đô Huế nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh như sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ..., ...

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống. Bài làm: Trong cuộc sống của ...

Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua 2 dòng thơ này?

Mùa Xuân là mùa đâm hoa nảy lộc của muôn loài cây và cũng là mùa có không khí mát mẻ nhất trong năm. Đầu xuân Bác khuyên chúng ta nên hưởng ứng phong trào trồng ...

Hãy trình bày nổi bật lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ

Như chúng ta đã biết Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ đã giúp đất nước chúng ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người là một người sống ...

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Ý kiến b và ý kiến c là đúng. - Khác với những bài ca dao trong ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ