08/10/2017, 00:37

Bộ đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Địa lý lớp 12, năm học 2017 - 2018 Kiểm tra 15 phut môn Địa lý lớp 12

Danh mục: Địa lý

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Địa lý lớp 12 VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu: Bộ đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Địa lý lớp 12, năm học 2017 - 2018, tài liệu bao gồm 3 đề kiểm tra 15 phút môn Địa lý chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo. Đề kiểm tra 15 phút môn Địa lý lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Lê Qúy Đôn Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Lê Quý ...

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Địa lý lớp 12

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu: Bộ đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Địa lý lớp 12, năm học 2017 - 2018, tài liệu bao gồm 3 đề kiểm tra 15 phút môn Địa lý chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Địa lý lớp 12 - Đề số 1

Họ và tên: ……………………………………………

Lớp:……………..

Câu 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   

Câu 1. Địa hình với địa thế cao ở hai đầu, thấp ở giữa là đặc điểm của vùng núi?

A. Trường Sơn Bắc.

B. Tây Bắc.

C. Đông Bắc.

D. Trường Sơn Nam

Câu 2. Đồng bằng châu thổ nào có diện tích lớn nhất nước ta?

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đồng bằng sông Mã.

D. Đồng bằng sông Cả

Câu 3. Đặc điểm nào đúng với địa hình vùng núi Đông Bắc?

A. Cao nhất nước ta

B. Đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích

C.Hướng Tây Bắc-Đông Nam

D. Có nhiều cao nguyên xếp tầng

Câu 4. Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam, đi từ Tây sang Đông ở vùng núi Đông Bắc lần lượt là các cánh cung?

A. Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Sông Gâm

B. Ngân Sơn, Sông Gâm, Đông Triều, Bắc Sơn

C. Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều

D. Bắc Sơn, Đông Triều, Sông Gâm, Ngân Sơn

Câu 5. Địa hình của vùng núi Đông Bắc có ảnh hưởng lớn đến hình thành khí hậu của vùng. Mùa đông ở đây đến sớm và kết thúc muộn hơn những vùng khác chủ yếu là do?

A. Phần lớn diện tích là đồi núi thấp

B. Có nhiều đỉnh núi cao và sơn nguyên giáp biên giới Việt Trung

C. Các dãy núi có hướng vòng cung, đầu mở rộng về phía Bắc, quy tụ ở phía Nam

D. Có hướng nghiêng từ Tây bắc xuống Đông Nam

Câu 6: Nhận định nào sau đây không đúng về thế mạnh tự nhiên của khu vực đồng bằng đối với phát triển KT- XH?

A. Là cơ sở phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng nông sản

B. Cung cấp các nguồn lợi thiên nhiên khác như: khoáng sản, thủy sản,..

C. Nguồn thủy năng dồi dào, khoáng sản phong phú, đa dạng

D. Phát triển giao thông vận tải đường bộ, đường song

Câu 7: Vùng núi Tây Bắc nằm giữa hai hệ thống sông lớn là:

A. Sông Hồng và sông Mã

B. Sông Cả và sông Mã

C. Sông Đà và sông Lô

D. Sông Hồng và sông Cả

Câu 8 : Địa hình cao nhất của nước ta được phân bố chủ yếu ở khu vực?

A. Đông Bắc

B. Tây Bắc

C. Bắc Trung Bộ

D. Tây Nguyên

Câu 9: Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi:

A. Cấu trúc địa hình khá đa dạng

B. Địa hình đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ

C. Địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam

D. Địa hình núi cao trên 2000 m chiếm 1% diện tích lãnh thổ

Câu 10: Thế mạnh đặc trưng của khu vực đồi núi nước ta đối với sự phát triển kinh tế xã hội là:

A. Có nhiều khoáng sản

B. Có nhiều đồng cỏ

C. Có khí hậu mát mẻ

D. Có nguồn thủy năng dồi dào 

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Địa lý lớp 12 - Đề số 2

Họ và tên: ……………………………………………

Lớp:……………..

Câu 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   

Câu 1: Hình thái của đồng bằng sông Hồng có đặc điểm?

A. Cao ở rìa phía Tây và Tây Bắc, thấp dần ra biển

B. Cao ở rìa phía Đông, giữa thấp trũng

C. Thấp phẳng, có nhiều ô trũng lớn

D. Vùng trong đê có nhiều ô trũng thường xuyên bị ngập nước

Câu 2: Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của địa hình nước ta?

A. Đồi núi chiếm ¾ diện tích cả nước.

B. Đồi núi thấp chiếm gần 60% diện tích cả nước.

C. Đồng bằng chiếm 2/3 diện tích.

D. Địa hình có sự phân hóa đa dạng thành nhiều khu vực

Câu 3: Địa hình cao ở rìa phía Tây, Tây Bắc, thấp dần ra biển và bị chia cắt thành nhiều ô là đặc điểm địa hình của?

A. Đồng bằng ven biển miền Trung.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đồng bằng sông Hồng.

D. Đồng bằng Nam Bộ

Câu 4: Ảnh hưởng nào không phải của thiên nhiên khu vực đồng bằng đối với sản xuất?

A. Cung cấp các nguồn lợi khác về thủy sản, lâm sản, khoáng sản.

B. Là cơ sở để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa cây trồng.

C. Là điều kiện thuận lợi để tập trung các khu công nghiệp, thành phố.

D. Địa bàn thuận lợi để phát triển tập trung cây công nghiệp dài ngày.

Câu 5: Nằm chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng là?

A. Sơn nguyên.

B. Bán bình nguyên và trung du

C. Cao nguyên.

D. Núi thấp

Câu 6: Nét nổi bật nhất của địa hình vùng núi Tây Bắc là?

A. Gồm các khối núi và cao nguyên

B. Có bốn cánh cung lớn.

C. Có nhiều dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta.

D. Địa hình thấp và hẹp ngang

Câu 7: Sự khác nhau rõ nét của vùng núi Trường Sơn Nam so Trường Sơn Bắc với là?

A. Địa hình cao hơn.

B. Tính bất đối xứng giữa hai sườn rõ nét hơn.

C. Hướng núi vòng cung.

D. Vùng núi gồm các khối núi và cao nguyên

Câu 8: Nhận định đúng nhất về đặc điểm địa hình nước ta là?

A. Địa hình đồng bằng chiếm diện tích lớn nhất

B. Địa hình đồi núi chiếm diện tích lớn nhất

C. Địa hình cao nguyên chiếm diện tích lớn nhất

D. Tỉ lệ ba nhóm địa hình trên tương đương nhau

Câu 9: Nguồn lợi nào sau đây không có ở đồng bằng nước ta?

A. Khoáng sản.

B. Thủy năng.

C. Rừng.

D. Du lịch

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết các cao nguyên của vùng núi Tây Bắc xếp theo thứ tự Bắc xuống Nam lần lượt là?

A. Tà Phình, Sín Chải, Sơn La, Mộc Châu

B. Sín Chải, Tà Phình , Mộc Châu, Sơn La

C. Sơn La, Mộc Châu, Tà Phình, Sín Chải

D. Mộc Châu, Sơn La, Sín Chải, Tà Phình

 Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Địa lý lớp 12 - Đề số 3 

Họ và tên: ……………………………………………

Lớp:……………..

Câu 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   

Câu 1: Trong các cao nguyên sau, cao nguyên nào không thuộc miền Bắc nước ta?

A. Đồng Văn

B. Mộc Châu

C. Sơn La

D. Di Linh

Câu 2: Nét nổi bật nhất của địa hình vùng núi Tây Bắc là?

A. Gồm các khối núi và cao nguyên

B. Có bốn cánh cung lớn.

C. Có nhiều dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta.

D. Địa hình thấp và hẹp ngang

Câu 3: Nhận định đúng nhất về đặc điểm địa hình nước ta là?

A. Địa hình đồng bằng chiếm diện tích lớn nhất

B. Địa hình đồi núi chiếm diện tích lớn nhất

C. Địa hình cao nguyên chiếm diện tích lớn nhất

D. Tỉ lệ ba nhóm địa hình trên tương đương nhau

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, hãy cho biết các cao nguyên từ dãy Bạch Mã trở vào Nam theo thứ tự là?

A. Trường Sơn Nam, Kon Tum, PleiKu, Đăk Lăk, Mơ Nông, Lâm Viên

B. Trường Sơn Nam, Kon Tum, PleiKu, Đăk Lăk, Mơ Nông, Di Linh

C. Kon Tum, PleiKu, Đăk Lăk, Mơ Nông, Di Linh, Lâm Viên

D. Kon Tum, PleiKu, Đăk Lăk, Mơ Nông, Lâm Viên, Di Linh

Câu 5: Nguồn lợi nào sau đây không có ở đồng bằng nước ta?

A. Khoáng sản.

B. Thủy năng.

C. Rừng.

D. Du lịch

Câu 6: Địa hình cao nhất của nước ta được phân bố chủ yếu ở khu vực?

A. Đông Bắc

B. Tây Bắc

C. Bắc Trung Bộ

D. Tây Nguyên

Câu 7: Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi?

A. Cấu trúc địa hình khá đa dạng

B. Địa hình đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ

C. Địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam

D. Địa hình núi cao trên 2000 m chiếm 1% diện tích lãnh thổ

Câu 8: Thế mạnh đặc trưng của khu vực đồi núi nước ta đối với sự phát triển kinh tế xã hội là?

A. Có nhiều khoáng sản

B. Có nhiều đồng cỏ

C. Có khí hậu mát mẻ

D. Có nguồn thủy năng dồi dào

Câu 9. Địa hình với địa thế cao ở hai đầu, thấp ở giữa là đặc điểm của vùng núi?

A. Trường Sơn Bắc.

B. Tây Bắc.

C. Đông Bắc.

D. Trường Sơn Nam

Câu 10: Nằm chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng là?

A. Sơn nguyên

B. Bán bình nguyên và trung du

C. Cao nguyên

D. Núi thấp

Các bài nên tham khảo

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Những chi tiết nói về nhân vật Thái y lệnh họ Phạm. - Giới thiệu : + Là quan Thái y ...

Trình bày cảm nhận của em về đoạn văn Sông nước Cà Mau

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về đoạn Sông nước Cà Mau (trích Đất rừng phương Nam) của Đoàn Giỏi Bài làm Đất rừng phương Nam là một truyện dài viết cho trẻ em của ...

Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Bài làm Trong cuộc sống, ai cũng cần có một nghề để lao động, kiếm sống và để phục vụ, ...

Soạn bài sống chết mặc bay

SỐNG CHẾT MẶC BAY (Phạm Duy Tốn) I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 1, Sgk tr 81) Đoạn 1: "Gần một giờ đêm... Khúc đê này hỏng mất": nguy cơ vỡ đê và sự ...

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". 1. Với từ ngữ đơn giản, mộc mạc, câu tục ngữ ...

Soạn bài ca Huế trên sông Hương

CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG 1. (Câu 1, Sgk tr 103 tập 2) - Cố đô Huế nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh như sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ..., ...

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống. Bài làm: Trong cuộc sống của ...

Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua 2 dòng thơ này?

Mùa Xuân là mùa đâm hoa nảy lộc của muôn loài cây và cũng là mùa có không khí mát mẻ nhất trong năm. Đầu xuân Bác khuyên chúng ta nên hưởng ứng phong trào trồng ...

Hãy trình bày nổi bật lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ

Như chúng ta đã biết Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ đã giúp đất nước chúng ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người là một người sống ...

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Ý kiến b và ý kiến c là đúng. - Khác với những bài ca dao trong ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ