10/08/2017, 21:49

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2013 - 2014 Đề kiểm tra đầu năm lớp 12 môn Sinh có đáp án

Danh mục: Sinh học

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sinh Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2013 - 2014 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn có thêm đề luyện tập, nhằm củng cố kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho bài kiểm tra đầu năm học mới. Mời các bạn cùng tham khảo. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016 Đề thi khảo sát chất ...

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sinh

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2013 - 2014 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn có thêm đề luyện tập, nhằm củng cố kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho bài kiểm tra đầu năm học mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

SƠ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU

Trường THPT Phan Ngọc Hiển

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG ĐẦU NĂM

MÔN SINH

Thời gian làm bài: 15 phút;

(10 câu trắc nghiệm)

 

Mã đề thi 130

Họ, tên thí sinh: .......................................................................... Lớp: 12C ...........

Câu 1: Theo thứ tự từ đầu 3’-5’ của mạch mang mã gốc, thứ tự các vùng của gen cấu trúc lần lượt là:

A. Vùng mã hoá – Vùng điều hoà – vùng kết thúc

B. Vùng kết thúc - Vùng điều hoà – vùng mã hoá

C. Vùng điều hoà – vùng kết thúc – vùng mã hoá

D. Vùng điều hoà – vùng mã hoá – vùng kết thúc.

Câu 2: Trình tự của quá trình nhân đôi:

A. tháo xoắn phân tử AND tổng hợp các mạch AND mới hai phân tử AND được tạo thành

B. tháo xoắn phân tử AND hai phân tử AND được tạo thành tổng hợp các mạch AND mới

C. hai phân tử AND được tạo thành tổng hợp các mạch AND mới tháo xoắn phân tử AND

D. hai phân tử AND được tạo thành mới tháo xoắn phân tử AND tổng hợp các mạch AND.

Câu 3: Trình tự nào sau đây phù hợp với trình tự các nu được phiên mã từ một gen có đoạn bổ sung là AGXTTAGXA?

A. AGXUUAGXA              B. UXGAAUXG             C. TXGAATXGT                 D. AGXTTAGXA

Câu 4: Khi gặp bộ ba nào thì ribôxôm bị tách thành 2 tiểu phần và giải phóng chuỗi pôlipeptit:

A. UUU.                            B. AUU.                         C. UAA.                              D. AGU.

Câu 5: Một gen có chứa 450A và 1050G. Mạch gốc của gen chứa 300T và 600X .Số lượng tùng loại đơn phân của ARN là:

A. rU = 300; rA = 150; rG = 450; rX = 600

B. rU = 150; rA = 300; rG = 600; rX = 450

C. rU = 250; rA = 200; rG = 500; rX = 550

D. rU = 200; rA = 250; rG = 550; rX = 500

Câu 6: Một quần thể sinh vật có gen A bị đột biến thành a, gen B bị đột biến thành b. Biết các cặp gen tác động riêng lẻ và gen trội hoàn toàn. Các kiểu gen nào sau đây là thể đột biến:

A. AABB, AaBB, aabb                         B. AABB, AABb, aaBB

C. AaBb, AABb, Aabb                         D. aaBb, Aabb, AAbb

Câu 7: Trên một đoạn mạch khuôn của AND có số nu các loại như sau: A = 60, G = 120, X = 80, T = 30. Sau hai lần tự nhân đôi đòi hỏi môi trường cung cấp số nu mỗi loại là bao nhiêu?

A. A = T = 600; G = X = 270                 B. A = T = 270; G = X = 600.

C. A = T = 90; G = X = 200                    D. A = T = 200; G = X = 90

Câu 8: Một gen có 150 chu kì xoắn và có A2 – G2 = 15%. Số lượng từng loại nu của gen là:

A. A = T = 300;G = X = 1200                 B. A = T = 900; G = X = 600

C. A = T = 600;G = X = 90                    D. A = T = 1200; G = X = 300

Câu 9: Prôtêin ức chế trong điều hòa hoạt động của gen do gen nào tổng hợp nên?

A. Gen điều hòa.                                 B. Gen cấu trúc.

C. Gen mã hóa.                                   D. Gen vận hành.

Câu 10: Dạng đột biến thay thế một cặp nu này bằng cặp nu khác loại thì:

A. Có thể thay đổi thay đổi axit amin trong protein và làm thay đổi chức năng của protein

B. Thay đổi thay đổi axit amin trong protein và làm thay đổi chức năng của protein

C. Toàn bộ các bộ ba trong gen thay đổi

D. Các bộ ba từ vị trí nu bị thay thế đến cuối gen bị thay đổi

Các bài nên tham khảo

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Những chi tiết nói về nhân vật Thái y lệnh họ Phạm. - Giới thiệu : + Là quan Thái y ...

Trình bày cảm nhận của em về đoạn văn Sông nước Cà Mau

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về đoạn Sông nước Cà Mau (trích Đất rừng phương Nam) của Đoàn Giỏi Bài làm Đất rừng phương Nam là một truyện dài viết cho trẻ em của ...

Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Bài làm Trong cuộc sống, ai cũng cần có một nghề để lao động, kiếm sống và để phục vụ, ...

Soạn bài sống chết mặc bay

SỐNG CHẾT MẶC BAY (Phạm Duy Tốn) I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 1, Sgk tr 81) Đoạn 1: "Gần một giờ đêm... Khúc đê này hỏng mất": nguy cơ vỡ đê và sự ...

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". 1. Với từ ngữ đơn giản, mộc mạc, câu tục ngữ ...

Soạn bài ca Huế trên sông Hương

CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG 1. (Câu 1, Sgk tr 103 tập 2) - Cố đô Huế nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh như sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ..., ...

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống. Bài làm: Trong cuộc sống của ...

Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua 2 dòng thơ này?

Mùa Xuân là mùa đâm hoa nảy lộc của muôn loài cây và cũng là mùa có không khí mát mẻ nhất trong năm. Đầu xuân Bác khuyên chúng ta nên hưởng ứng phong trào trồng ...

Hãy trình bày nổi bật lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ

Như chúng ta đã biết Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ đã giúp đất nước chúng ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người là một người sống ...

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Ý kiến b và ý kiến c là đúng. - Khác với những bài ca dao trong ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ