22/08/2017, 15:30

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018 Đề kiểm tra đầu năm môn Sinh lớp 12 có đáp án

Danh mục: Sinh học

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sinh học Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn ôn tập kiến thức lớp 11 chuẩn bị cho chương trình học lớp 12 hiệu quả. Đề thi khảo sát có đáp án đi kèm, mời các bạn tham khảo. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2016 - 2017 Đề thi khảo ...

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sinh học

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn ôn tập kiến thức lớp 11 chuẩn bị cho chương trình học lớp 12 hiệu quả. Đề thi khảo sát có đáp án đi kèm, mời các bạn tham khảo.

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
Năm học 2017 – 2018
Môn Sinh 12
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 121

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD : .............................

Câu 1: Hình vẽ sau đây mô tả hai tế bào ở hai cơ thể lưỡng bội đang phân bào. Biết rằng không xảy ra đột biến; các chữ cái A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho các nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018

A. Hai tế bào đều đang ở kì sau của nguyên phân.

B. Bộ nhiễm sắc thể của tế bào 1 là 2n = 4, bộ nhiễm sắc thể của tế bào 2 là 2n = 8.

C. Khi kết thúc quá trình phân bào ở hai tế bào trên thì từ tế bào 1 tạo ra hai tế bào lưỡng bội, từ tế bào 2 tạo ra hai tế bào đơn bội.

D. Tế bào 1 đang ở kì sau của giảm phân II, tế bào 2 đang ở kì sau của nguyên phân.

Câu 2: Cho sơ đồ sau

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018

(1), (2), (3) tương ứng là:

A. Tái bản, Phiên Mã, và dịch mã.                       B. Tái bản, dịch mã và Phiên Mã

C. Phiên Mã, Sao Mã và dịch mã                         D. Dịch Mã, Phiên Mã và tái bản

Câu 3: Phân tích thành phần hoá học của một axit nuclêic cho thấy tỉ lệ các loại nuclêôtit như sau: A = 20%; G = 35%; T = 20%; X = 25% Axit nuclêic này là

A. ARN có cấu trúc mạch đơn                     B. ARN có cấu trúc mạch kép

C. ADN có cấu trúc mạch đơn                     D. ADN có cấu trúc mạch kép

Câu 4: Thành phần và trình tự sắp xếp đúng của một operon là

A. gen điều hòa, vùng khởi động p, vùng vận hành O và các gen cấu trúc Z, Y, A

B. vùng khởi động P, vùng vận hành O và các gen cấu trúc Z, Y và A

C. các gen cấu trúc Z. Y. A vùng khởi động P và vùng vận hành O

D. gen điều hòa, vùng vận hành O, vùng khởi động P và các gen cấu trúc Z, Y và A

Câu 5: Giải thích nào sau đây đúng khi để cá lên cạn thì cá sẽ nhanh bị chết

A. Vì làm cho da của cá bị khô nên không trao đổi khí được

B. vi làm cho bề mặt trao đổi khí giãn ra nên không trao đổi khí được

C. Vì các phiến mang cá bị xẹp xuống làm giảm bề mặt trao đổi khí, mang cá bị khô nên không hô hấp được

D. Vì nhiệt độ trên cạn cao hơn nên không lấy được oxi

Câu 6: Loại đột biến nào sau đây không di truyền qua sinh sản hữu tính

A. Đột biến gen                          B. Đột biến xoma

C. Đột biến tiền phôi                  D. Đột biến giao tử

Câu 7: Tuổi vị thành niên là những người có độ tuổi khoảng từ?

A. 10 đến dưới 18 tuổi                       B. Từ 5 đến dưới 10 tuổi

C. Từ 13 đến 16 tuổi                          D. Tử trên 18 tuổi đến 25 tuổi

Câu 8: Cho các hiện tượng sau ở thực vật

(1) Hoa bồ công anh nở ra lúc sáng, khép lại lúc trạng vạng tối

(2) Ngọn cây hướng ra ngoài ánh sáng

(3) Lá cây trinh nữ cụp lại khi tay chạm vào

(4) Rễ cây lan rộng hướng tới nguồn nước

(5) Hoa quỳnh nở vào lúc 12 giờ đêm

(6) Vận động bắt mồi của cây nắp ấm

Những hiện tượng thuộc kiểu ứng động là

A. (1), (2), (3) và (6)                         B. (1), (3), (5) và (6)

C. (1), (2), (3) và (5)                         D. (1), (2), (4) và (6)

Câu 9: Ở đậu Hà lan alen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng và mọi diễn biến xảy ra bình thường. Kết quả phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ con lai là 1 đỏ 1 trắng.

A. Aa x AA                        B. AA x aa                           C. Aa x aa                            D. Aa x Aa

Câu 10: Menden đã sử dụng phép lai phân tích để:

A. Xác định tính trội, lặn

B. Xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội

C. Xác định sự di truyền của các tính trạng

D. Kiểm tra giả thuyết của mình

Câu 11: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về đột biến gen

A. Đột biến gen lặn chỉ được biểu hiện ở trạng thái dị hợp

B. Được biểu hiện ngay thành kiểu hình đột biến nếu là đột biến gen trội.

C. Đột biến gen lặn được biểu hiện ở trạng thái đồng hợp

D. Đột biến gen là đột biến điểm

Câu 12: Ở một loài lưỡng bội có 8 nhóm gen liên kết. Số nhiếm sắc thể có trong mỗi tế bào ở thể ba của loài này là

A. 16.                            B. 17                               C. 18                            D. 19

Câu 13: Giải thích nào sau đây đúng đối với người già bị huyết áp cao thì dễ bị xuất huyết não

A. Mạch bị xơ cứng mấu bị ứ đọng lại đặc biệt là mạch máu não nên rất dễ bị vỡ

B. Mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở não dễ bị vỡ khi huyết áp cao

C. Mạch bị xơ cứng, tốc độ dòng máu chảy chậm nên bị ứ đọng dễ bị vỡ

D. Mạch bị xơ vữa, không co giãn được nên dễ bị vỡ khi huyết áp cao

Câu 14: Cho hai gen A, a và B, b là những gen không alen nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể. Kiểu gen nào sau đây viết không đúng

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018

Câu 15: Phương pháp phân tích cơ thể lai của Menden gồm các bước:

(1) Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi một hay vài cặp tính trạng, rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng.

(2) Tạo dòng thuần chủng bằng cách cho tự thụ phấn qua nhiều thế hệ

(3) Dùng toán thống kê để phân tích kết quả lai, sau đó đưa ra giả thuyết giải thích kết quả lai

(4) Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết của mình.

Trình tự đúng các bước nghiên cứu của Men den là:

A. (1), (2), (3), (4)             B. (2), (3), (4), (1)          C. (2), (1), (4), (3)              D. (2), (1), (3), (4)

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sinh học

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Những chi tiết nói về nhân vật Thái y lệnh họ Phạm. - Giới thiệu : + Là quan Thái y ...

Trình bày cảm nhận của em về đoạn văn Sông nước Cà Mau

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về đoạn Sông nước Cà Mau (trích Đất rừng phương Nam) của Đoàn Giỏi Bài làm Đất rừng phương Nam là một truyện dài viết cho trẻ em của ...

Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Bài làm Trong cuộc sống, ai cũng cần có một nghề để lao động, kiếm sống và để phục vụ, ...

Soạn bài sống chết mặc bay

SỐNG CHẾT MẶC BAY (Phạm Duy Tốn) I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 1, Sgk tr 81) Đoạn 1: "Gần một giờ đêm... Khúc đê này hỏng mất": nguy cơ vỡ đê và sự ...

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". 1. Với từ ngữ đơn giản, mộc mạc, câu tục ngữ ...

Soạn bài ca Huế trên sông Hương

CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG 1. (Câu 1, Sgk tr 103 tập 2) - Cố đô Huế nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh như sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ..., ...

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống. Bài làm: Trong cuộc sống của ...

Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua 2 dòng thơ này?

Mùa Xuân là mùa đâm hoa nảy lộc của muôn loài cây và cũng là mùa có không khí mát mẻ nhất trong năm. Đầu xuân Bác khuyên chúng ta nên hưởng ứng phong trào trồng ...

Hãy trình bày nổi bật lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ

Như chúng ta đã biết Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ đã giúp đất nước chúng ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người là một người sống ...

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Ý kiến b và ý kiến c là đúng. - Khác với những bài ca dao trong ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ