Giáo dục công dân lớp 12

Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau:

Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau: STT                        Lĩnh vực Tên văn bản Pháp luật về kinh doanh Pháp ...

Là học sinh lớp 12, em và các bạn có thể tham gia vào việc xây dựng và quản lí trường, lớp bằng những hình thức dân chủ nào?

Là học sinh lớp 12, em và các bạn có thể tham gia vào việc xây dựng và quản lí trường, lớp bằng những hình thức dân chủ nào?  GỢI Ý LÀM BÀI -    Dân chủ trực ...

Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm: ..

Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm: ...tuyên truyền phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền kích động chiến ...

Thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng Câu 4 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân? Nêu ví dụ? GỢI Ý LÀM BÀI 1.  Thế nào là quyền được pháp luật ...

Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.

Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Gợi ý làm bài: Nêu được ...

Tại sao để phát triển bền vững đất nước, Nhà nước phải quan tâm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường?

Tại sao để phát triển bền vững đất nước, Nhà nước phải quan tâm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường?  GỢI Ý LÀM BÀI Để phát triển bền vững đất ...

Điều 41 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”. Em hiểu thế nào về quy định này?

Điều 41 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”. Em hiểu thế nào về quy định này?  GỢI Ý LÀM BÀI Bảo ...

Hãy phân tích vai trò của pháp luật đối với việc bảo đảm quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Hãy phân tích vai trò của pháp luật đối với việc bảo đảm quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.  GỢI Ý LÀM BÀI -  Để tăng cường quốc ...

Bài tập thực hành giáo dục công dân lớp 12 Câu 7 trang 82 SGK GDCD lớp 12

Bài tập thực hành. a) Mỗi tổ tiến hành khảo sát thực tiễn việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn nơi mình sinh sống (những việc gì trên thực tế ...

Em hãy nêu ví dụ và chứng minh rằng công dân có quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín Câu 6 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Em hãy nêu ví dụ và chứng minh rằng công dân có quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín GỢI Ý LÀM BÀI Ví dụ: Năm 2014, Cơ quan CSĐT ...

Theo em, có phải trong mọi trường hợp công an đều có quyền bắt người không? Vì sao? Câu 3 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Theo em, có phải trong mọi trường hợp công an đều có quyền bắt người không? Vì sao?  GỢI Ý LÀM BÀI -  Không phải trong mọi trường hợp công an đều có quyền bắt ...

Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Câu 1 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Theo em, vì sao các quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được quy định trong Hiến pháp?  GỢI Ý LÀM BÀI - ...

Nêu ví dụ về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và giải thích tại sao em cho là vi phạm. Câu 2 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Nêu ví dụ về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và giải thích tại sao em cho là vi phạm.  GỢI Ý LÀM BÀI -   Ông A mất xe máy và ...

Em hãy dùng kiến thức trong bài để trình bày quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại của người dân đối với hành vi hành chính của một cán bộ xã

Em hãy dùng kiến thức trong bài để trình bày quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại của người dân đối với hành vi hành chính của một cán bộ xã (không phải ...

Câu 1 trang 81 SGK GDCD lớp 12

Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Câu 2 trang 81 SGK GDCD ...

Câu 3 trang 14 SGK GDCD lớp 12

Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật. Câu 5 trang 15 SGK GDCD lớp 12 Câu 6 ...

Câu 7 trang 15 SGK GDCD lớp 12

Em và gia đình đã bao giờ có những bất đồng, tranh chấp với hàng xóm liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình chưa? Nếu có thì em với gia đình đã giải ...

Câu 6 trang 43 SGK GDCD lớp 12

Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với người kinh doanh và xã hội? Câu 1 trang 53 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 1 trang 53 SGK GDCD lớp 12

Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo. Câu 2 trang 53 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 7 trang 118 SGK GDCD lớp 12

Sắp xếp các điều ước quốc tế dưới đây theo các cột tương ứng Xem thêm: Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển ...

Câu 5 trang 117 SGK GDCD lớp 12

Việt Nam đã kí kết và tham gia các điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế như thế nào? Câu 6 trang 117 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 2 trang 117 SGK GDCD lớp 12

Tại sao nói điều ước quốc tế là công cụ hữu hiệu nhất trong quan hệ hợp tác và phát triển giữa các quốc gia? Câu 3 trang 117 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 11 trang 67 SGK GDCD lớp 12

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây... Câu 12 trang 67 SGK GDCD lớp 12 Câu 1 trang 81 SGK GDCD lớp ...

Câu 4 trang 117 SGK GDCD lớp 12

Tại sao nói Việt Nam đã và đang tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực và trên ...

Câu 6 trang 117 SGK GDCD lớp 12

Theo em, nếu chỉ kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị mà không có các điều ước quốc tế về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế thì có ...

1 2 3 4 >
Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Mua bán bất động sản