Giáo dục công dân lớp 12 - Trang 2

Câu 9 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Hỏi: Hành vi giam người của ông Trưởng công an xã có bị coi là trái pháp luật không? Hãy giải thích vì sao? Câu 10 trang 66 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 12 trang 67 SGK GDCD lớp 12

Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây... Câu 1 trang 81 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 1 trang 117 SGK GDCD lớp 12

Em hiểu thế nào là điều ước quốc tế? Tại sao các nước lại cùng nhau kí kết điều ước quốc tế? Câu 2 trang 117 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 3 trang 117 SGK GDCD lớp 12

Qua hiểu biết của mình về điều ước quốc tế, theo em, Việt Nam đã và đang góp phần tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người ...

Câu 10 trang 108 SGK GDCD lớp 12

Điều 41 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”. Em hiểu thế nào về quy định này? Câu 11 trang 108 SGK ...

Câu 13 trang 108 SGK GDCD lớp 12

Chọn một câu trả lời đúng trong các câu sau:Luật Nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là: Câu 14 trang 109 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 14 trang 109 SGK GDCD lớp 12

Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau: Câu 1 trang 117 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 5 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Em hiểu thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? Câu 6 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Câu 7 ...

Câu 10 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây... Câu 11 trang 67 SGK GDCD lớp 12 Câu 12 trang 67 SGK GDCD ...

Câu 8 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Bằng kiến thức đã được học và qua thực tế cuộc sống, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn bảo đảm các quyền tự do cơ bản của công dân. Câu 9 trang 66 SGK GDCD ...

Câu 3 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Theo em, có phải trong mọi trường hợp công an đều có quyền bắt người không? Vì sao? Câu 4 trang 66 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 12 trang 108 SGK GDCD lớp 12

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là: Câu 13 trang 108 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 9 trang 108 SGK GDCD lớp 12

Hãy phân tích vai trò của pháp luật đối với việc bảo đảm quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Câu 10 trang 108 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 7 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Hãy cho biết học sinh trung học phổ thông có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào. Câu 8 trang 66 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 11 trang 108 SGK GDCD lớp 12

Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm: ...tuyên truyền phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc Câu 12 trang 108 SGK GDCD lớp ...

Câu 4 trang 107 SGK GDCD lớp 12

Tại sao để phát triển bền vững đất nước, cần phải quan tâm xây dựng pháp luật về lĩnh vực văn hóa, xã hội? Câu 5 trang 107 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 4 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân? Nêu ví dụ? Câu 5 trang 66 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 8 trang 108 SGK GDCD lớp 12

Tại sao để phát triển bền vững đất nước, Nhà nước phải quan tâm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường? Câu 9 trang 108 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 6 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Em hãy nêu ví dụ và chứng minh rằng công dân có quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín Câu 7 trang 66 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 5 trang 53 SGK GDCD lớp 12

Anh Nguyễn Văn T yêu chị Trần Thị H. Hai người quyết định kết hôn, nhưng bố chị H không đồng ý, vì anh T và chị H không cùng đạo. Cho biết ý kiến của em về việc ...

Câu 2 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Nêu ví dụ về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và giải thích tại sao em cho là vi phạm. Câu 3 trang 66 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 6 trang 107 SGK GDCD lớp 12

Tại sao pháp luật nước ta quy định nghĩa vụ công dân là xây dựng quy mô gia đình ít con? Câu 7 trang 107 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 7 trang 107 SGK GDCD lớp 12

Theo em, việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên của con người có liên quan gì đến hiện tượng thiên nhiên bất thường trong những năm gần đây ở Việt Nam? ...

Câu 3 trang 53 SGK GDCD lớp 12

Thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo có ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa? Câu 4 trang 53 SGK GDCD ...

Câu 6 trang 53 SGK GDCD lớp 12

Em hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây... Câu 1 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Câu 2 trang 66 SGK ...

< 1 2 3 4 >
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ