Giáo dục công dân lớp 12 - Trang 3

Câu 1 trang 66 SGK GDCD lớp 12

Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Theo em, vì sao các quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được quy định trong Hiến pháp? Câu 2 trang 66 ...

Câu 5 trang 107 SGK GDCD lớp 12

Em có suy nghĩ gì về mối liên hệ giữa pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội với sự phát triển bền vững của đất nước? Câu 6 trang 107 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 9 trang 43 SGK GDCD lớp 12

Có người hiểu bình đẳng trong kinh doanh là: Bất cứ ai cũng có thể tham gia vào quá trình kinh doanh. Hiểu như vậy có đúng không? Vì sao? Sau khi tốt nghiệp ...

Câu 4 trang 53 SGK GDCD lớp 12

Nêu một vài ví dụ chứng tỏ Nhà nước quan tâm tạo điều kiện thực hiện quyền bình đẳng về kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa các dân tộc. Câu 5 trang 53 SGK GDCD lớp ...

Câu 6 trang 92 SGK GDCD lớp 12

Em hãy giúp Linh giải quyết nỗi băn khoăn này và cho biết đây là quyền gì của công dân. Câu 7 trang 92 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 3 trang 107 SGK GDCD lớp 12

Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân? Câu 4 trang 107 SGK GDCD lớp 12 Câu 5 trang 107 ...

Câu 2 trang 107 SGK GDCD lớp 12

Các quy định ưu đãi về thuế có mối liên hệ gì với sự tăng trưởng kinh tế đất nước? Câu 3 trang 107 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 2 trang 53 SGK GDCD lớp 12

Tại sao để thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, Nhà nước cần quan tâm đến các dân tộc thiểu số có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp? Câu 3 trang ...

Câu 4 trang 92 SGK GDCD lớp 12

Em hãy nêu ví dụ chứng minh rằng công dân có quyền sáng tạo và phát triển. Câu 5 trang 92 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 7 trang 92 SGK GDCD lớp 12

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là: Câu 8 trang 92 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 8 trang 92 SGK GDCD lớp 12

Hãy kể về những tấm gương thực hiện tốt quyền học tập của công dân Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12 Câu 2 ...

Câu 3 trang 42 SGK GDCD lớp 12

Quy tắc đạo đức và cách xử sự của các thành viên trong gia đình hiện nay có gì khác so với các gia đình truyền thống trước đây? Câu 4 trang 42 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 5 trang 92 SGK GDCD lớp 12

Bằng kiến thức đã học và qua những hiểu biết của mình từ thực tiễn, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn quan tâm đảm bảo quyền học tập, sáng tạo và phát triển ...

Câu 7 trang 43 SGK GDCD lớp 12

Hãy kể về tấm gương những doanh nhân thành đạt mà em biết và nhận xét về quyền bình đẳng nam, nữ trong kinh doanh ở nước ta hiện nay. Câu 8 trang 43 SGK GDCD ...

Câu 1 trang 42 SGK GDCD lớp 12

Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện như thế nào trong quan hệ giữa vợ và chồng? Thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng có ý nghĩa như thế ...

Câu 8 trang 43 SGK GDCD lớp 12

Em hãy tìm câu trả lời đúng trong các bài tập sau đây... Câu 9 trang 43 SGK GDCD lớp 12 Câu 6 trang 43 SGK ...

Câu 4 trang 42 SGK GDCD lớp 12

Tại sao người lao động và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động? Thực hiện đúng nguyên tắc trong giao kết hợp đồng lao động đem lại quyền lợi ...

Câu 3 trang 31 SGK GDCD lớp 12

Em hãy lựa chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau đây... Câu 4 trang 31 SGK GDCD lớp 12 Câu 1 trang ...

Câu 5 trang 42 SGK GDCD lớp 12

Việc Nhà nước ưu đãi đối với người lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao và quy định không sử dụng lao động nữ vào các công việc nặng nhọc, nguy hiểm, ...

Câu 1 trang 91 SGK GDCD lớp 12

Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt. Câu 2 trang 91 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 2 trang 91 SGK GDCD lớp 12

Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta? Câu 3 trang 92 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 3 trang 81 SGK GDCD lớp 12

Sau ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, các bạn lớp 12 đến trường với niềm tự hào lớn trước các em lớp dưới vì đã lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử ...

Câu 3 trang 92 SGK GDCD lớp 12

Theo em, tại sao Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ra quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau? ...

Câu 4 trang 31 SGK GDCD lớp 12

Vậy theo em, thắc mắc của gia đình N là đúng hay sai? Vì sao? Câu 1 trang 42 SGK GDCD lớp 12 Câu 2 trang ...

Câu 7 trang 82 SGK GDCD lớp 12

Mỗi tổ tiến hành khảo sát thực tiễn việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn nơi mình sinh sống Câu 1 trang 91 SGK GDCD lớp 12 ...

< 1 2 3 4 >
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ