Giáo dục công dân lớp 12 - Trang 4

Câu 4 trang 26 SGK GDCD lớp 12

Hãy phân biệt sự khác nhau giữa vi phạm hình sự và vi phạm hành chính. Nêu ví dụ? Câu 5 trang 26 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 2 trang 42 SGK GDCD lớp 12

Theo em, việc pháp luật thừa nhận quyền sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng có mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng không? Câu 3 trang 42 SGK GDCD ...

Câu 4 trang 82 SGK GDCD lớp 12

Em hãy phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo bằng cách ghi ý kiến của em vào bảng dưới đây. Câu 5 trang 82 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 5 trang 82 SGK GDCD lớp 12

Một cán bộ xã nghi một học sinh lớp 8 lấy cắp xe đạp của con mình nên đã bắt em về trụ sở xã, nhốt vào phòng làm việc cả ngày và mắng nhiếc, xoắn tai, dọa dẫm, ...

Câu 6 trang 82 SGK GDCD lớp 12

Em hãy dùng kiến thức trong bài để trình bày quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại của người dân đối với hành vi hành chính của một cán bộ xã Câu 7 trang ...

Câu 8 trang 15 SGK GDCD lớp 12

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau... Câu 7 trang 15 SGK GDCD lớp 12 Câu 1 trang 26 SGK GDCD lớp ...

Câu 2 trang 81 SGK GDCD lớp 12

Là học sinh lớp 12, em và các bạn có thể tham gia vào việc xây dựng và quản lí trường, lớp bằng những hình thức dân chủ nào? Câu 3 trang 81 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 1 trang 31 SGK GDCD lớp 12

Em hiểu thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí? Cho ví dụ? Câu 2 trang 31 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 2 trang 31 SGK GDCD lớp 12

Ý nghĩa của việc Nhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí? Câu 3 trang 31 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 2 trang 14 SGK GDCD lớp 12

Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không? ...

Câu 2 trang 26 SGK GDCD lớp 12

Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ? Câu 3 trang 26 SGK GDCD lớp 12 Câu 4 trang 26 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 5 trang 26 SGK GDCD lớp 12

Trong các tình huống nêu ở mục 2... Câu 6 trang 26 SGK GDCD lớp 12 Câu 1 trang 31 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 6 trang 26 SGK GDCD lớp 12

Theo em, việc truy cứu trách nhiệm hình sự và phạt tù đối với hai người phạm tội chưa thành niên trong bài đọc thêm có thỏa đáng không? Vì sao? Câu 1 trang 31 ...

Câu 5 trang 15 SGK GDCD lớp 12

Em hãy sưu tầm 3 - 5 câu ca dao tục ngữ, châm ngôn về đạo đức đã được Nhà nước ghi nhận thành nội dung các quy phạm pháp luật, qua đó phân tích quan hệ giữa ...

Câu 3 trang 26 SGK GDCD lớp 12

Theo em, vi phạm pháp luật có gì chung và khác biệt với vi phạm đạo đức? Lấy trộm tiền của người khác là vi phạm pháp luật hay vi phạm đạo đức? Câu 4 trang 26 ...

Câu 1 trang 26 SGK GDCD lớp 12

Thực hiện pháp luật là gì? Em hãy phân tích những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật? Câu 2 trang 26 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 6 trang 15 SGK GDCD lớp 12

Thế nào là quản lí xã hội bằng pháp luật? Muốn quản lí xã hội bằng pháp luật, Nhà nước phải làm gì? Câu 8 trang 15 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 4 trang 14 SGK GDCD lớp 12

Em hãy phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa đạo đức và pháp luật bằng cách ghi ý kiến của em vào bảng dưới đây. Câu 3 trang 14 SGK GDCD lớp 12 ...

Câu 1 trang 14 SGK GDCD lớp 12

Pháp luật là gì? Tại sao cần phải có pháp luật? Câu 2 trang 14 SGK GDCD lớp 12 Câu 4 trang 14 SGK GDCD lớp ...

< 1 2 3 4
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ