Luật thơ

Danh mục: Soạn văn , Soạn văn tập 1

Hướng dẫn Các mục I, II, III xem SGK Ngữ Văn 12 trang 101 – 106 IV. Luyện tập Phân biệt cách gieo vần, ngắt nhịp và hài thanh của hai câu thơ bảy tiếng trong thể song thất lục bát với thể thơ thất ...

Hướng dẫn

Các mục I, II, III xem SGK Ngữ Văn 12 trang 101 – 106

IV. Luyện tập

   Phân biệt cách gieo vần, ngắt nhịp và hài thanh của hai câu thơ bảy tiếng trong thể song thất lục bát với thể thơ thất ngôn Đường luật qua các ví dụ (SGK).

a. Chinh phụ ngâm - Đoàn Thị Điểm

 Trống Tràng thành lung lay bóng nguyệt Khói Cam Tuyền mở mịt thức mây. 

- Cách gieo vần: gieo vần lưng: nguyệt, mịt

- Ngắt nhịp: nhịp 3 – 4.

 Trống Tràng thành / lung lay bóng nguyệt Khói Cam Tuyền / mờ mịt thức mây. 

- Hài thanh: cặp song thất lấy tiếng thứ 3 làm chuẩn, có thể có thanh bằng hoặc trắc. Ở đây là thanh bằng:

 Trống Tràng thành (B) Khói Cam Tuyền (B) 

b. Cảnh khuya – Hồ Chí Minh

- Cách gieo vần: 1 vần, vần chân ở cuối câu thơ thứ 1, 2, 4: xa, hoa, nhà.

- Ngắt nhịp: Nhịp 3 - 4

- Hài thanh: theo mô hình sau:

  • Dòng 1: T-B-T

  • Dòng 2: B-T-B

  • Dòng 3: B-T-B

  • Dòng 4: T-B-T

--> Tiếng thứ 2, thứ 4, thứ 6.

Các bài nên tham khảo

Soạn văn bài Luật thơ

LUẬT THƠ Câu 1. So sánh Mặt trăng ( ngũ ngôn truyền thống) Sóng ( thơ năm chữ hiện đại) -Gieo vần : gieo một vần ( độc vận), có tính chất bắt buộc ( bên – đen – ...

Soạn bài luật thơ

Soạn bài luật thơ I. Khái quát về luật thơ 1. Luật thơ của thể thơ là toàn bộ những quy tắc về số câu, số tiếng, cách gieo vần, phép hài thanh, ngắt ...

Soạn bài luật thơ tiếp theo

Soạn bài luật thơ tiếp theo I. Gợi ý giải bài tập 1. So sánh những nét giống nhau và khác nhau về cách gieo vần, ngắt nhịp, hài thanh trong luật thơ ngũ ngôn ...

1
Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Mua bán bất động sản