Môn toán lớp 12 - Trang 34

Bài 3 trang 18 sgk hình học 12

Chứng minh rằng tâm của các mặt của hình tứ diện đều là các đỉnh của một hình tứ diện đều. Bài 4 trang 18 sgk hình học 12 ...

Bài 1 trang 12 sgk hình học 12

Chứng minh rằng một đa diện có các mặt là những tam giác thì tổng số các mặt của nó là một số chẵn. Cho ví dụ Bài 2 trang 12 sgk hình học 12 ...

Bài 2 trang 43 sách sgk giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc bốn sau: Bài 3 trang 43 sách sgk giải tích 12 Bài 4 ...

Bài 8 trang 44 sách sgk giải tích 12

Cho hàm số Bài 9 trang 44 sách sgk giải tích 12 Lý thuyết khái niệm về khối đa diện ...

Bài 5 trang 24 sách sgk giải tích 12

Tính giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: Lý thuyết đường tiệm cận Bài 1 trang 30 sách sgk giải tích 12 ...

Lý thuyết khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H). Khi đó đa diện giới hạn (H) được gọi là đa diện lồi Bài ...

Bài 4 trang 44 sách sgk giải tích 12

Bằng cách khảo sát hàm số, hãy tìm số nghiệm của các phương trình sau: Bài 5 trang 44 sách sgk giải tích 12 ...

Bài 1 trang 23 sách sgk giải tích 12

Tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: Bài 2 trang 24 sách sgk giải tích 12 Bài 3 trang 24 ...

Bài 2 trang 30 sách sgk giải tích 12

Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số: Lý thuyết khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ...

Bài 3 trang 43 sách sgk giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số phân thức: Bài 4 trang 44 sách sgk giải tích 12 Bài 5 ...

Bài 5 trang 44 sách sgk giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số Bài 6 trang 44 sách sgk giải tích 12 Bài 7 trang 44 ...

Lý thuyết đường tiệm cận

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (C). Bài 1 trang 30 sách sgk giải tích 12 Bài 2 trang 30 sách sgk giải tích ...

Bài 6 trang 18 sách sgk giải tích 12

Xác định giá trị của tham số m Lý thuyết giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số Bài 1 trang 23 sách sgk ...

Bài 1 trang 30 sách sgk giải tích 12

Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số: Bài 2 trang 30 sách sgk giải tích 12 Lý thuyết khảo sát sự biến thiên ...

Bài 1 trang 43 sách sgk giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc ba sau: Bài 2 trang 43 sách sgk giải tích 12 Bài 3 ...

Lý thuyết sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Kí hiệu K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng. Tính đơn điệu của hàm số Bài 1 trang 9 sách sgk ...

Bài 2 trang 24 sách sgk giải tích 12

Trong số các hình chữ nhật cùng có chu vi 16 cm, hãy tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất. Bài 3 trang 24 sách sgk giải tích 12 ...

Lý thuyết giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập D. Bài 1 trang 23 sách sgk giải tích 12 Bài 2 trang 24 sách sgk giải ...

Bài 1 trang 18 sách sgk giải tích 12

Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau: Bài 2 trang 18 sách sgk giải tích 12 Bài 3 ...

Bài 1 trang 9 sách sgk giải tích 12

Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số: Bài 2 trang 10 sách sgk giải tích 12 Bài 3 trang 10 sách sgk ...

Lý thuyết cực trị của hàm số

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng (a ; b) và điểm x ∈ (a ; b). Bài 1 trang 18 sách sgk giải tích 12 ...

Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Câu 1 khảo sát hàm số là câu hỏi mặc định có trong mỗi đề thi tuyển sinh môn toán, cùng xem lại các bước thật kỹ nhé. Bài ...

Tính đơn điệu của hàm số

Tính đơn điệu của hàm số, khảo sát sự biến thiên, tính đơn điệu của hàm số Bài 1 trang 9 sách sgk giải tích 12 ...

<< < .. 31 32 33 34
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ