Sinh học lớp 12 - Trang 31

Bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Sinh 12

Bài 1. Bệnh phêninkêtô niệu ở người là do một gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menđen. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy ...

Bài 1, 2, 3, 4 trang 70 SGK Sinh 12

Bài 1. Quần thể là gì? Các quần thể cùng loài thường khác biệt nhau về những đặc điểm di truyền nào? Bài 1, 2, 3 trang 73, 74 SGK Sinh 12 ...

Bài 3, 4 Trang 58 SGK Sinh 12

Bài 3. Nói: Cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng "má lúm đồng tiền" có chính xác không? Nếu cần thì phải sửa lại câu nói này như thế nào? Bài 4 ...

Bài 4, 5, 6 trang 64, 65 SGK Sinh 12

Bài 4. Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau: ....... Val-Trp-Lys-Pro... Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau : Val : GUU ; Trp : UGG ; Lys ...

Bài 1, 2, 3 trang 73, 74 SGK Sinh 12

Bài 1. Quần thể là gì? Bài 2. Thế nào là vốn gen, thành phần kiểu gen? Bài 1, 2, 3, 4 trang 70 SGK Sinh 12 ...

Bài 4, 5, 6, 7 trang 67 SGK Sinh 12

Bài 4. Người ta lai một con ruồi cái mắt nâu và cánh ngắn, lấy từ dòng ruồi thuần chủng với một con ruồi đực thuần chủng có mắt đỏ, cánh dài. Đời F1 có các kiểu ...

Bài 4, 5 trang 54 SGK Sinh 12

Bài 4. Nêu đặc điểm di truyền cùa gen ngoài nhân. Làm thế nào để biết được tính trạng nào đó là do gen trong nhân hay gen nằm ngoài nhân quy định? Bài 5 Bài 1, ...

Bài 7, 8, 9 trang 65, 66 SGK Sinh 12

Bài 7. Giả sử rằng ở cây cà độc dược thuộc loại thể ba nhiễm về NST số 2 (sự bất cặp của các NST số 2 trong quá trình giảm phân xảy ra theo kiểu hai NST số 2 ...

Bài 1, 2, 3 trang 64 SGK Sinh 12

Bài 1. Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen 3 TATGGGXATGTAATGGGX 5 Bài 7, 8, 9 trang 65, 66 SGK Sinh 12 ...

Bài 1, 2 Trang 58 SGK Sinh 12

Bài 1. Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen? Bài 2. Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần phải làm gì? Bài 3, 4 Trang 58 ...

Bài 1, 2 trang 49 SGK Sinh 12

Bài 1. Làm thế nào có thể phát hiện được 2 gen nào đó liên kết hay phân li độc lập? Bài 2. Có thể dùng những phép lai nào để xác định khoảng cách giữa 2 gen ...

Bài 3, 4 trang 49 SGK Sinh 12

Bài 3. Ruồi giấm có 4 cặp NST. Vậy ta có thể phát hiện được tối đa là bao nhiêu nhóm gen liên kết? Bài 4*. Làm thế nào có thể chứng minh được 2 gen có khoảng ...

Bài 3, 4 trang 37 SGK Sinh 12

3. Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 trội : 1 lặn thì cần có các điều kiện gì? 4. Ta cần phải làm gì để biết chính xác ...

Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Sinh 12

Bài 1. Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn. Bài 4, 5 trang 45 SGK Sinh 12 ...

Bài 4, 5 trang 45 SGK Sinh 12

Bài 4. Sự tương tác giữa các gen có mâu thuẫn gì với các quy luật phân li của các alen hay không? Tại sao? Bài 5 Thế nào là gen đa hiệu? Bài 1, 2 trang 49 SGK ...

Bài 1, 2 trang 41 SGK Sinh 12

Bài 1. Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen. Bài 2. Nêu các điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về hai tính trạng ta ...

Bài 3, 4 , 5 Trang 41 SGK Sinh 12

Bài 3. Làm thế nào để biết được hai gen nào đó nằm trên hai NST tương đồng khác nhau nếu chi dựa trên kết quả của các phép lai? Bài 4. Giải thích tại sao lại ...

Bài 1, 2 trang 36, 37 SGK Sinh 12

I. Các câu hỏi trong bài, bài 1. Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao từ chứa alen kia thì cần có ...

Bài 1, 2, 3 trang 10 sgk Sinh học 12

Câu 1. Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ. Câu 2. Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin. Câu 3. Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo ...

Bài 4, 5, 6 trang 10 sgk Sinh học 12

Bài 4. Mã di truyền có các đặc điểm gì? Bài 5: Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại ...

<< < .. 28 29 30 31
Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ