Sinh học lớp 12 - Trang 5

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016 Đề kiểm tra học kì I lớp 12 môn Sinh có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016 là đề kiểm tra học kì I môn Sinh ...

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sinh học năm 2015 - 2016 trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc Ninh Đề kiểm tra đầu năm môn Sinh 12 có đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sinh học Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sinh học năm 2015 - 2016 trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc ...

Bài tập tự luận Sinh thái học Bài tập sinh học lớp 12 có đáp án

Bài tập sinh thái học Bài tập tự luận Sinh thái học bao gồm câu hỏi và bài tập sinh thái học giúp các bạn học sinh củng cố lại kiến thức, luyện tập với các dạng ...

Cách thiết lập công thức để giải toán di truyền quần thể Bài tập di truyền sinh học

Toán di truyền học quần thể Cách thiết lập công thức để giải toán di truyền quần thể là tài liệu giới thiệu các dạng bài tập, các trường hợp có thể xảy ra khi ...

Bài tập 5,6 trang 10 sách giáo khoa sinh học lớp 12 cũ

5. Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn. Trả lời: Do ...

Điều hòa hoạt động của gen

  ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN I. KHÁI NIỆM  Điều hòa hoạt động gen ở đây được hiểu là gen có được phiên mã và dịch mã hay không  Sự hoạt động khác nhau của các ...

Bài tập sách giáo khoa và bài tập tự luận mở rộng

Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại Giới thiệu: qua bài học này, các bạn được biết các kiến thức như: nhiễm sắc thể giới tính và cơ chế xác định giới tính, ...

Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

 NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. HÌNH THÁI CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ   1. Hình thái NST - Ở vi khuẩn: NST chỉ là phân tử ADN trần, có dạng ...

Câu hỏi nâng cao bài Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN

 Câu hỏi nâng cao bài Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN Câu 1. Mô tả thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và liên kết giữa các nuclêôtit. Điểm ...

Tính quy luật của hiện tượng di truyền- sách giáo khoa sinh học lớp 12 cũ

    TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN I. TƯƠNG TÁC GEN: - Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các gen thuộc các lôcut khác nhau (gen không alen) ...

Bài tập nâng cao gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN

 Bài tập nâng cao gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN Một số công thức cơ bản 1. Số nucleotit mỗi loại trong ADN: A = T ; G = X 2. Số nucleotit mỗi ...

QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP

 QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP I. THÍ NGHIỆM LAI 2 TÍNH TRẠNG:  1. Thí nghiệm của Mendel: * Thí nghiệm lai 2 cây đậu thuần chủng khác nhau về 2 cặp ...

Phiên mã, dịch mã

           PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ I. CƠ CHẾ PHIÊN MÃ (sao mã) 1. Khái niệm  Phiên mã là quá trình truyền thông tin di truyền từ ADN mạch kép sang ARN mạch đơn ...

Câu hỏi mở rộng và bài tập tự luận mở rộng

Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại Giới thiệu: qua bài học này, các bạn ôn lại các kiến thức như: khái niệm quẩn thể, tần số tương đối của các alen và tỉ lệ ...

Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN

 GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN I. GEN: 1.  Khái niệm: Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định - có thể là ARN hay ...

Liên kết gen và hoán vị gen

 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN I. LIÊN KẾT GEN: 1.  Thí nghiệm của Morgan trên ruồi giấm:                   P tc:            (cái) thân xám, cánh dài ...

Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin. Bài tập 2 sách giáo khoa sinh học lớp 12 trang 10

Câu 2. Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin. Trả lời: - Vùng mã hoá: mang thỏng tin mã hoá các axit amin. Các gen ờ sinh vật nhân sơ có vùng mã ...

Câu hỏi và bài tập quá trình phiên mã, dịch mã

Câu hỏi và bài tập quá trình phiên mã, dịch mã Câu 1. Tại sao cần phải có quá trình phiên mã ? Câu 2. Một số điểm cần lưu ý về quá trình phiên mã Câu 3. So sánh ...

Bài tập sách giáo khoa

Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại Giới thiệu: trong bài học này, các bạn sẽ được ôn lại các kiến thức như: di truyền y học, bảo vệ vốn gen của loài người ...

Ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN - Bài 3 trang10 sách giáo khoa sinh học lớp 12 cũ

Câu 3. Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN. Trả lời: - Nguyên tắc bổ ...

Đột biến gen

  ĐỘT BIẾN GEN I. KHÁI NIỆM VÀ CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN GEN 1. Khái niệm - Đột biến gen là những biến đổi nhỏ xảy ra trong cấu trúc của gen. Những biến đổi này thường ...

CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP

    CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA   TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP I. TẠO GIỐNG THUẦN DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP - Biến dị tổ hợp xuất hiện do sự tổ hợp ...

Đột biến số lưỡng nhiễm sắc thể

  ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I. LỆCH BỘI (dị bội) 1. Khái niệm và phân loại - ĐB lệch bội là những biến đổi về số lượng NST xảy ra ở 1 hay vài cặp NST. - Ở ...

CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ

  CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ (tiếp theo) I. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NGẪU PHỐI  1. Quần thể ngẫu phối - Quần thể ngẫu phối được xem là đơn vị sinh ...

Quy luật menden, quy luật phân li

 QUY LUẬT MENĐEN, QUY LUẬT PHÂN LI I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN HỌC CỦA MENĐEN:  1. Một số khái niệm: - Dòng thuần chủng: là hiện tượng tất cả các thế hệ ...

<< < .. 2 3 4 5 6 7 8 .. > >>
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ