Soạn văn lớp 12 tập 2

Phân tích nhân vật Mỵ trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài

Đề bài: Phân tích nhân vật Mỵ trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài Bài làm Tô Hoài là cây bút đầy sức sáng tạo của nền văn học Việt Nam với phong cách ...

Phân tích hình ảnh người đàn bà trong “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

Đề bài:Phân tích hình ảnh người đàn bà trong “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu Bài làm Nguyễn Minh Châu là nhà văn tiêu biểu, với phong cách sáng tác ...

Phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân

Đề bài:Phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân Bài làm Kim Lân với phong cách viết giản dị, gần gũi với đời sống của nhân dân nên ...

Phân tích nhân vật T’ nú trong truyện ngắn “Rừng xà nu”

Đề bài:Phân tích nhân vật T’ nú trong truyện ngắn “Rừng xà nu” Bài làm Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Trung Thành được bắt nguồn từ dòng chảy lịch sử ...

Chứng minh tính nhân đạo trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân

Đề bài:Chứng minh tính nhân đạo trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân Bài làm Văn học hiện thực Việt Nam những năm 1930-1945 không những tái hiện sâu sắc bức ...

Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành

Đề bài:Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành Bài làm Nguyễn Trung Thành là nhà văn của Tây Nguyên, ông viết rất ...

Phân tích tính sử thi trong truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành

Đề bài:Phân tích tính sử thi trong truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành Bài làm Nguyễn Trung Thành (Nguyên Ngọc) là nhà văn có thời gian dài gắn bó ...

Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân

Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân 5 (100%) 1 vote Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân – Bài làm 1 ...

Phân tích nhận vật A Phủ trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

Đánh giá bài viết Phân tích nhận vật A Phủ trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài – Bài làm 1 loading... Vợ chồng A Phủ là một tác phẩm tiêu biểu khi tác giả ...

Phân tích tác phẩm Số phận con người của Sô lô khốp – Văn mẫu lớp 12

Phân tích tác phẩm Số phận con người của Sô lô khốp – Văn mẫu lớp 12 5 (100%) 1 vote Phân tích tác phẩm Số phận con người của Sô lô khốp – Bài làm 1 ...

Phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân – Văn mẫu lớp 12

Đánh giá bài viết Phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Thái ...

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm Vợ chồng A phủ của Tô Hoài – Văn mẫu lớp 12

Đánh giá bài viết Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm Vợ chồng A phủ của Tô Hoài – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An ...

Phân tích giá trị hiện thực của truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu – Văn mẫu lớp 12

Đánh giá bài viết Phân tích giá trị hiện thực của truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu Nguyễn Minh Châu đã mang đến những sáng tạo mới cho nền ...

Phân tích giá trị hiện thực trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân – Văn mẫu lớp 12

Đánh giá bài viết Phân tích giá trị hiện thực trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân Kim Lân là một nhà văn của nông thôn, rất hiểu người nông dân, lại là người ...

Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài – Văn mẫu lớp 12

Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài – Văn mẫu lớp 12 5 (100%) 3 votes Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ chồng ...

Cảm nhận về nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành – Văn mẫu lớp 12

Cảm nhận về nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành – Văn mẫu lớp 12 5 (100%) 7 votes Cảm nhận về nhân vật Tnú trong truyện ngắn ...

Phân tích giá trị nhân đạo trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân – Văn mẫu lớp 12

Đánh giá bài viết Phân tích giá trị nhân đạo trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Thái Bình Trong suốt sự ...

Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu – Văn mẫu lớp 12

Đánh giá bài viết Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh ...

Phân tích nhân vật Chiến trong truyện Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi – Văn mẫu lớp 12

Phân tích nhân vật Chiến trong truyện Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi – Văn mẫu lớp 12 5 (100%) 15 votes Phân tích nhân vật Chiến trong truyện ...

Phân tích giá trị hiện thực truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài – Văn mẫu lớp 12

Phân tích giá trị hiện thực truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài – Văn mẫu lớp 12 5 (100%) 7 votes Phân tích giá trị hiện thực truyện ngắn Vợ chồng A ...

Phân tích đoạn trích Ông già và Biển cả của nhà văn Hê-minh-uê – Văn mẫu lớp 12

Phân tích đoạn trích Ông già và Biển cả của nhà văn Hê-minh-uê – Văn mẫu lớp 12 5 (100%) 8 votes Phân tích đoạn trích Ông già và Biển cả của nhà văn ...

Cảm nhận về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành – Văn mẫu lớp 12

Cảm nhận về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành – Văn mẫu lớp 12 5 (100%) 4 votes Cảm nhận về hình tượng rừng xà nu ...

Cảm nhận về tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài – Văn mẫu lớp 12

Cảm nhận về tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài – Văn mẫu lớp 12 5 (100%) 13 votes Cảm nhận về tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài – Bài làm 1 của ...

Phân tích truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn – Văn mẫu lớp 12

Phân tích truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn – Văn mẫu lớp 12 5 (100%) 7 votes Phân tích truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn – Bài làm 1 của một bạn học sinh ...

Cảm nhận về người vợ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân – Văn mẫu lớp 12

Cảm nhận về người vợ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân – Văn mẫu lớp 12 5 (100%) 15 votes Cảm nhận về người vợ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân – ...

1 2 3 4 .. > >>
Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Mua bán bất động sản