23/11/2017, 17:41

Trắc nghiệm Toán 12 chương 1: Đường tiệm cận Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 chương 1 có đáp án

Danh mục: Môn toán

Toán 12 chương 1: Đường tiệm cận VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Trắc nghiệm Toán 12 chương 1: Đường tiệm cận, tài liệu kèm theo đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Toán 12 hiệu quả hơn. VnDoc.com mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo. Trắc nghiệm Toán 12 chương 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số Lý thuyết Toán 12 chương 1: Cực trị của hàm số Lý thuyết Toán 12 chương 1: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất ...

Toán 12 chương 1: Đường tiệm cận

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Trắc nghiệm Toán 12 chương 1: Đường tiệm cận, tài liệu kèm theo đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh hiệu quả hơn. VnDoc.com mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Trắc nghiệm Toán 12 chương 1: Đường tiệm cận

Câu 1: Đồ thị hàm số y = frac{4x-3}{2x^2-x-1}  có bao nhiêu đường tiệm cận?

A.1

B. 2

C.3

D.4

Câu 2: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. Đồ thị hàm số y = frac{2x-1}{x+2}  có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số y = frac{2}{x-1}  có một tiệm cận đứng và không có tiệm cận ngang

C. Đồ thị hàm số y = frac{4x}{x-3} có tiệm cận đứng x = 3 và tiệm cận ngang

D. Đồ thị hàm số y = frac{m+x}{x-1} có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang.

Câu 3: Cho hàm số y = frac{2x+sqrt{x^2-4}}{x-2} có đồ thị (C). Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Đường y = 2 là một tiệm cận ngang của (C).

B. Đường y = 1 là một tiệm cận ngang của (C).

C. Đường x = - 2 là một tiệm cận đứng của (C).

D. Đường x = 3 là một tiệm cận ngang của (C).

Câu 4: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số y = frac{2x-3}{sqrt{left(m-1x ight)x^2+4}} có hai tiệm cận ngang

A. m > 0

B. m ≥ 1

C. m > 1

D. Không có giá trị nào của m

Câu 5: Cho các mệnh đề sau

(1) Đường thẳng y = y 0 là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f(x) nếu

Trắc nghiệm Toán 12 chương 1: Đường tiệm cận

Trong các mệnh đề trên, số mệnh đề đúng là:

A.1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6: Cho hàm số y = f(x) có

Trắc nghiệm Toán 12 chương 1: Đường tiệm cận

Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào là đúng?

A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là y = 1 và y = -1

D. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là x = 1 và x = -1

Câu 7: Tìm tất cả các giá trị thực của m để đồ thị hàm số y = frac{x+1}{sqrt{mx^2+1}} có hai tiệm cận ngang

A. Không tồn tại

B. m < 0

C. m = 0

D. m > 0

Câu 8: Cho hàm số y = frac{3left(x^2+1 ight)left(x -3 ight)}{left(x+1 ight)^3}. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là y = 3 và y = -1

D. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là x = 3 và x = -1

Câu 9: Đồ thị hàm số y = frac{x+sqrt{3}}{x+1} có tất cả bao nhiêu tiệm cận?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 10: Hàm số nào sau đây có đồ thị nhận đường thẳng x = 0 làm tiệm cận đứng?

Trắc nghiệm Toán 12 chương 1: Đường tiệm cận

Câu 11: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm sốy = xsqrt{x^2+2x } là: 

A.y = 1

B. y = 0

C. y = -1

D. Không tồn tại

Câu 12: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = frac{sqrt{x}}{4-2^2} là:

A. x = 0

B. x = 2, x = -2

C. x - 2 = 0

D. x + 2 = 0

Câu 13: Cho hàm số y = frac{mx-1}{x-m}, m >1. Hỏi giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số trên luôn nằm trên một đường cố định có phương trình nào trong các phương trình sau?

A. y = x

B. x2 + y2 = 1

C. y = x2

D. y = x3

Câu 14: Đồ thị hàm số y = x3 - mx2 + 2 có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Câu 15: Đồ thị hàm số y = frac{sqrt{x^2-x}}{x+3} có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 16: Đồ thị hàm số y = frac{1-2x}{1-x} có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 1

B. 2

C. 3 

D. 4

Hướng dẫn giải và đáp án trắc nghiệm Toán 12 chương 1

1-C 2-B 3-B 4-C
5-C  6-B  7-D  8-B
9-C 10-B  11-C  12-C
13-A 14-C 15-D 16-A

Câu 1:

Trắc nghiệm Toán 12 chương 1: Đường tiệm cận

là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Chọn đáp án C

Câu 2: 

Trắc nghiệm Toán 12 chương 1: Đường tiệm cận

nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y=0 . Chọn đáp án B.

Câu 3:

Ta có

Trắc nghiệm Toán 12 chương 1: Đường tiệm cận

=> x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Chọn đáp án B.

Câu 4:

Ta có

Trắc nghiệm Toán 12 chương 1: Đường tiệm cận

có hai tiệm cận ngang.

Chọn đáp án C.

Câu 5:

Dựa vào định nghĩa mệnh đề 1 sai và mệnh đề 2, 3, 4 đúng.

Câu 6:

Từ định nghĩa đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang là y=1

Câu 7:

Trắc nghiệm Toán 12 chương 1: Đường tiệm cận

Để hàm số có hai tiệm cận ngang thì m > 0.

Câu 8:

Hàm số có đúng một tiệm cận ngang y=3.

Câu 9:

Vì x ≥ -3, nên ta chỉ xét trường hợp x → +∞

Trắc nghiệm Toán 12 chương 1: Đường tiệm cận

Câu 10

Trắc nghiệm Toán 12 chương 1: Đường tiệm cận

Câu 11:

Ta có

Trắc nghiệm Toán 12 chương 1: Đường tiệm cận

=> y= -1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Câu 12:

Ta có

Trắc nghiệm Toán 12 chương 1: Đường tiệm cận

Do đó x - 2 = 0 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Câu 13:

y = m là tiệm cận ngang, x = m là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Vậy giao điểm hai tiệm cận là I(m;m). Dễ dàng nhận thấy I thuộc đường thẳng có phương trình y=x.

Câu 14:

x= -3; y=1; y= -1 là ba đường tiệm cận của đồ thị hàm số.

Câu 16:

Đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận chỉ khi phương trình x2 -2mx + 4 = 0 có hai nghiệm phân biệt khác -1.  

Các bài nên tham khảo

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Những chi tiết nói về nhân vật Thái y lệnh họ Phạm. - Giới thiệu : + Là quan Thái y ...

Trình bày cảm nhận của em về đoạn văn Sông nước Cà Mau

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về đoạn Sông nước Cà Mau (trích Đất rừng phương Nam) của Đoàn Giỏi Bài làm Đất rừng phương Nam là một truyện dài viết cho trẻ em của ...

Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Bài làm Trong cuộc sống, ai cũng cần có một nghề để lao động, kiếm sống và để phục vụ, ...

Soạn bài sống chết mặc bay

SỐNG CHẾT MẶC BAY (Phạm Duy Tốn) I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 1, Sgk tr 81) Đoạn 1: "Gần một giờ đêm... Khúc đê này hỏng mất": nguy cơ vỡ đê và sự ...

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". 1. Với từ ngữ đơn giản, mộc mạc, câu tục ngữ ...

Soạn bài ca Huế trên sông Hương

CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG 1. (Câu 1, Sgk tr 103 tập 2) - Cố đô Huế nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh như sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ..., ...

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống. Bài làm: Trong cuộc sống của ...

Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua 2 dòng thơ này?

Mùa Xuân là mùa đâm hoa nảy lộc của muôn loài cây và cũng là mùa có không khí mát mẻ nhất trong năm. Đầu xuân Bác khuyên chúng ta nên hưởng ứng phong trào trồng ...

Hãy trình bày nổi bật lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ

Như chúng ta đã biết Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ đã giúp đất nước chúng ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người là một người sống ...

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Ý kiến b và ý kiến c là đúng. - Khác với những bài ca dao trong ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ